Maloobchod / Veľkoobchod

Filter kombinovaný CleanAir “A2B2E2K2-P3” závit 40×4

35,00 

Špičkový filter súčasnej Českej výroby CleanAir chráni proti rádioaktívnym časticiam, baktériam, vírusom, organickým plynom a parám s bodom varu vyšším než 65°C, anorganickým plynom a parám, aerosólom a pevným časticiam, kyslým plynom a parám, amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaka, (závit OZ 40×4)

PROTI PLYNOVÝ FILTER CLEANAIR A2B2E2K2-P3 D R

Najlepšie materiály a precízna česká výroba…

filtr schema

Technická špecifikácia:

 • Pripojenie: Závit OZ 40×4
 • Farebné značenie: hnedý, šedý, žltý, zelený a biely pruh
 • Priemer/výška: 110 mm/95 mm
 • Hmotnosť: 400 g
 • Certifikácia: EN 14387, EN 12941, EN 12942
 • Kód: 50 11 68

Filter A2B2E2K2-P3 chráni proti:

organickým plynom a parám s bodom varu vyšším než 65°C, anorganickým plynom a parám, kyselým plynom a parám, amoniaku a organickým aminom, pevným časticím.

 • Uhľovodíky

napr.: toluén, benzén, xylén, styrén, cyklohexan, trichlóretylén, tetrachlórmetán

 • Organické rozpúšťadlá a riedidlá

napr.: benzín, petrolej, nafta, minerálny terpentín, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a ďalšie

 • Anorganické plyny a pary

napr.: fluór, chlór, sírovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík alebo peroxid vodíka.

 • Kyslé plyny a pary

napr.: oxid siričitý, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia, kyselina              fluorovodíková

 • Amoniak a organické aminy

napr: metylamin, etylamin, dimetylamin

 • Pevné častice vo forme kvapalných i pevných aerosólov

napr: prach, vlákna, toxické i netoxické dymy, baktérie, víry, rádioaktívne častice

 • ďalšie zachycované látky sú dostupné v podrobnej dokumentácii

 

Životnosť filtrov

Doba životnosti filtrov závisí predovšetkým na koncentrácii škodlivín na pracovisku, vlhkosti a prietoku vzduchu, teda fyzickej náročnosti práce s maskou, alebo nastavením filtračno-ventilačnej jednotky. Časticové filtre sa zanášajú časticami a zádušnou vlhkosťou. Pokiaľ sa pri dýchaní zvýši dýchací odpor, je treba filter ihneď vymeniť.

Obmedzenie použitia

 • Pre použitie proti rádioaktívnym látkam, baktériám a vírom sa doporučuje len jednorazové použitie!
 • Filter nie je možné použiť v prostredí s nedostatkom kyslíka (<17%) alebo pri haváriách (neznáma koncentrácia škodliviny).

 

Filtre CleanAIR®

 

aktivni uhli

 

Telo kombinovaného filtra CleanAIR ® je vyrobené z vysoko odolného plastu a filtračné médium vo vnútri sa skladá zo dvoch rôznych častí: Aktívne uhlie odstráni zo znečisteného vzduchu plynné chemické látky a výpary. Filtračné médium triedy P3 odstráni z kontaminovaného vzduchu pevné a kvapalné častice.

filtry banner

Ucelený výrobný program kanystrových filtrov CleanAIR® ponúka užívateľom široké možnosti výberu filtrov pre väčšinu priemyselných aplikácii, farmaceutický priemysel, laboratória i poľnohospodárstvo.

 

Princíp FILTRÁCIE ČASTÍC

Materiál použitý v proti časticových filtroch je zložený z vrstiev náhodne poskladaných sklenených mikro vlákien rôznych priemerov 1 – 10 μm.

Schopnosť proti časticového filtru zachytiť častice škodliviny v ovzduší je daná fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami filtračného média. Princíp filtrácie spočíva v nasledujúcich mechanizmoch: INTERCEPCIA, INERCIÁLNÉ ZAKLIESENIE, DIFÚZIA

 • INTERCEPCIA (ZACHYTENIE)

Malé a ľahké častice sú schopné s prúdom vzduchu prechádzať popri filtračným vláknam. Pokiaľ sa častica dostane do blízkosti vlákna (vzdialenosť stredu častice od vlákna je menšia než priemer častice), dotkne sa ho a je zachytená. čím je častica väčšia, tým efektívnejšie zachytávanie prebieha.

 • INERCIÁLNÉ ZAKLIESNENIE

Je dané zotrvačnosťou. Ťažšie častice majú moment zotrvačnosti tak veľký, že nemôžu nasledovať prúd vzduchu okolo filtračných vlákien a pokračujú vo svojom pôvodnom smere. Tým dochádza k ich nárazu a zakliesneniu na vlákne. Účinnosť inerciálného zakliesnenie vzrastá so zvyšujúcou sa rýchlosťou prúdenia vzduchu, veľkosťou častíc škodliviny a zmenšujúcim sa priemerom filtračného vlákna.

 • DIFÚZIA

Častice menšie ako 1 μm taktiež nepokračujú vo smere prúdenia vzduchu okolo vlákien. Podstatou difúzie je, že pri uvedenej veľkosti častíc škodliviny dochádza k tzv. Brownovmu pohybu (k náhodnému kmitavému pohybu mikroskopických častíc v plyne alebo v kvapaline). Pri tomto kmitaní dôjde k dotyku s vláknom, ktorý častice zachytí. Pravdepodobnosť, že častice budú zachytené na princípe difúzie, rastie s klesajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu, so znižujúcou sa veľkosťou častíc a zmenšujúcim sa priemerom filtračných vlákien.

 • ELEKTROSTATICKÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ

Pri dotyku častice s vláknom dochádza u menších častíc k prichyteniu pôsobením elektrostatických síl.

Filtrácia plynov – AKTÍVNÉ UHLIE

Uhlie sa aktivuje nabúraním štruktúry uhlíka horúcou parou alebo chemikáliou. Tým sa vytvorí mnoho drobných kanálikov – mikro pórov v uhlíkovej štruktúre. Tieto póry sú vo vnútri drsné, takže molekuly škodlivín môžu vniknúť do vnútra, kde sa spoja s povrchom. V závislosti na stupni aktivácie, aktívne uhlie má vnútorný aktívny povrch v rozpätiu od 750 m2/g do 1,600 m2/g.

aktivni uhliAktívne uhlie môže byť v základnej surovej podobe (pre filtre typu A), alebo uhlie impregnované rôznymi chemikáliami, ktoré mu dávajú napr. oxidačné vlastnosti, kyslé alebo zásadité vlastnosti. Čisté aktívne uhlie odstraňuje zo vzduchu mnoho aromatických látok, vrátane organických rozpúšťadiel a jedov – obyčajná adsorpcia. Nič menej, niektoré bežné plynné chemikálie (ako sú kyanidy alebo čpavok) sa absorbujú zle, alebo vôbec. Preto, aby bolo možné z ovzdušia eliminovať tieto jedy, je nutné aktívne uhlie impregnovať. Za týmto účelom sa celý vnútorný povrch poťahuje aktívnymi látkami (reaktantmi) pre tieto jedy, tzv. chemisorpcia.

Ďalšiu skupinu chemických látok je potrebné odstrániť pomocou katalyzátorov (napr. organofosfiny). V tomto prípade je povrch aktívneho uhlia pokrytý práve týmito katalyzátormi. Katalyzátor podporuje chemickú reakciu a pritom z nej vystupuje sám nezmenený. Jeho jedinou úlohou je zjednodušiť reakciu.

 

Filtre sú dodávané so štandardným pripojovacím závitom RD40×1/7″ podľa EN 148-1 alebo OZ 40×4.

Scroll to Top