Maloobchod / Veľkoobchod

Filter kombinovaný CleanAir “A2B2E2K2-P3” závit 40×1/7

35,00 

Špičkový filter súčasnej Českej výroby CleanAir chráni proti rádioaktívnym časticiam, baktériam, vírusom, organickým plynom a parám s bodom varu vyšším než 65°C, anorganickým plynom a parám, aerosólom a pevným časticiam, kyslým plynom a parám, amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaka, (závit RD 40 x 1/7″)

PROTIPLYNOVÝ FILTER CLEANAIR A2B2E2K2-P3 D R

Najlepšie materiály a precízna česká výroba…

filtr schema

Technická špecifikácia:

 • Pripojenie: Závit RD40×1/7″
 • Farebné značenie: hnedý, šedý, žltý, zelený a biely pruh
 • Certifikácia: EN 14387, EN 12941, EN 12942
 • Priemer/výška: 110 mm/95 mm
 • Hmotnosť: 400 g
 • Kód: 50 01 68

Filter A2B2E2K2-P3 chráni proti:

organickým plynom a parám s bodom varu vyšším než 65 °C, anorganickým plynom a parám, kyslým plynom a parám, amoniaku a organickým aminom, pevným časticiam.

 • Uhľovodíky

napr.: toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan

 • Organické rozpoušťadlá a riedidlá

napr.: benzín, petrolej, nafta, minerálný terpentýn, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a dalšie

 • anorganické plyny a pary

napr.: fluór, chlór, sírovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík alebo peroxid vodíka.

 • kyslé plyny a pary

napr.: oxid síričitý, kyselina sírová, kyselina chlórovodíková, kyselina mravenčia, kyselina fluorovodiková

 • amoniak a organické aminy

napr,.: metylamin, etylamin, dimetylamin

 • pevné častice ve forme kvapalných i pevných aerosolov

napr.: prach, vlákna, toxické i netoxické dymy, baktérie, víry, rádioaktívne častice

 • ďalšie zachycované látky sú dostupné v podrobnej dokumentácii

 

Životnost filtrov

Doba životnosti filtrov závisí predovšetkým na koncentrácii škodlivín na pracovisku, vlhkosti a prietoku vzduchu, teda fyzickej náročnosti práce s maskou, alebo nastavením filtračno-ventilačnej jednotky. Časticové filtre sa zanášajú časticami a zádušnou vlhkosťou. Pokiaľ sa pri dýchaní zvýši dýchací odpor, je treba filter ihneď vymeniť.

Obmedzenie použitia

 • Pri použití proti rádioaktívnym látkam, baktériam a vírom sa doporučuje len jednorazové použitie!
 • Filter nie je možné použiť v prostredí s nedostatkom kyslíka (<17%) alebo pri haváriich (neznáma koncentrácia škodliviny).

 

Filtre CleanAIR®

 

aktivni uhli

 

Telo kombinovaného filtra CleanAIR ® je vyrobené z vysoko odolného plastu a filtračné médium vo vnútry sa skladá zo dvoch rôzných častí: Aktívne uhlie odstráni zo znečisteného vzduchu plynné chemické látky a výpary. Filtračné médium triedy P3 odstráni z kontaminovaného vzduchu pevné a kvapalné častice.

filtry banner

Ucelený výrobný program kanystrových filtrov CleanAIR® ponúka užívateľom široké možnosti výberu filtrov pre väčšinu priemyselných aplikácii, farmaceutický priemysel, laboratória i poľnohospodárstvo.

 

Princíp FILTRÁCIE ČASTÍC

Materiál použitý v proti časticových filtroch je zložený z vrstiev náhodne poskladaných sklenených mikrovlákien rôznych priemerov 1 – 10 μm.

Schopnosť proti časticového filtru zachytiť častice škodliviny v ovzduší je daná fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami filtračného média. Princíp filtrácie spočíva v nasledujúcich mechanizmoch: INTERCEPCIA, INERCIÁLNÉ ZAKLÍNENIE, DIFÚZIA A ELEKTROSTATICKÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ

 • INTERCEPCIA (ZACHYTENIE)

Malé a ľahké častice sú schopné s prúdom vzduchu prechádzať popri filtračným vláknam. Pokiaľ sa častica dostane do blízkosti vlákna (vzdialenosť stredu častice od vlákna je menšia než priemer častice), dotkne sa ho a je zachytená. čím je častica väčšia, tým efektívnejšie zachytávanie prebieha.

 • INERCIÁLNÉ ZAKLINENIE

Je dané zotrvačnosťou. Ťažšie častice majú moment zotrvačnosti tak veľký, že nemôžu nasledovať prúd vzduchu okolo filtračných vlákien a pokračujú vo svojom pôvodnom smere. Tým dochádza k ich nárazu a zaklineniu na vlákne. Účinnosť inerciálného zaklinenia vzrastá so zvyšujúcou sa rýchlosťou prúdenia vzduchu, veľkosťou častíc škodliviny a zmenšujúcim sa priemerom filtračného vlákna.

 • DIFÚZIA

Častice menšie ako 1 μm taktiež nepokračujú vo smere prúdenia vzduchu okolo vlákien. Podstatou difúzie je, že pri uvedenej veľkosti častíc škodliviny dochádza k tzv. Brownovmu pohybu (k náhodnému kmitavému pohybu mikroskopických častíc v plyne alebo v kvapaline). Pri tomto kmitaní dôjde k dotyku s vláknom, ktorý častice zachytí. Pravdepodobnosť, že častice budú zachytené na princípe difúzie, rastie s klesajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu, so znižujúcou sa veľkosťou častíc a zmenšujúcim sa priemerom filtračných vlákien.

 • ELEKTROSTATICKÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ

Pri dotyku častice s vláknom dochádza u menších častíc k prichyteniu pôsobením elektrostatických síl.

Filtrácia plynov – AKTÍVNÉ UHLIE

Uhlie sa aktivuje nabúraním štruktúry uhlíka horúcou parou alebo chemikáliou. Tým sa vytvorí mnoho drobných kanálikov – mikropórov v uhlíkovej štruktúre. Tieto póry sú vo vnútri drsné, takže molekuly škodlivín môžu  vniknúť do vnútra, kde sa spoja s povrchom. V závislosti na stupni aktivácie, aktívne uhlie má vnútorný aktívny povrch v rozpätí od 750 m2/g do 1,600 m2/g.

aktivni uhliAktívne uhlie môže byť v základnej surovej podobe (pre filtre typu A), alebo uhlie impregnované rôznymi chemikáliami, ktoré mu dávajú napr. oxidačné vlastnosti, kyslé alebo zásadité vlastnosti. Čisté aktívne uhlie odstraňuje zo vzduchu mnoho aromatických látok, vrátane organických rozpúšťadiel a jedov – obyčajná adsorpcia. Nič menej, niektoré bežné plynné chemikálie (ako sú kyanidy alebo čpavok) sa adsorbujú zle, alebo vôbec. Preto, aby bolo možné z ovzdušia eliminovať tieto jedy, je nutné aktívne uhlie impregnovať. Za týmto účeľom sa celý vnútorný povrch poťahuje aktívnymi látkami (reaktantami) pre tieto jedy, tzv. chemisorpcia.

Ďalšiu skupinu chemických látok je potrebné odstrániť pomocou katalyzátorov (napr. organofosfiny). V tomto prípade je povrch aktívneho uhlia pokrytý práve týmito katalyzátormi. Katalyzátor podporuje chemickú reakciu a pritom z nej vystupuje sám nezmenený. Jeho jedinou úlohou je zjednodušiť reakciu.

 

Filtre sú dodávané so štandardným pripojovacím závitom RD40×1/7″ podľa EN 148-1 alebo OZ 40×4.

Scroll to Top