Maloobchod / Veľkoobchod

Karbid vápnika CaC2 – Odpudzovač krtov, 800g

7,85 

Ako použiť karbid na krtkov:

– nájdite aktívne chodby krtka

– odhrňte krtinec a umiestnite 10-15g karbidu do každej chodby

– otvor zakryte zeminou, pričom nezničte chodbu

– postup opakujte kým sa neprestanú tvoriť nové krtince

 

Upozornenie!

Karbid obsahuje karbid vápenatý, ktorý pri styku s vodou uvoľňuje extrémne horľavé plyny! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a riaďte sa pokynmi v návode.

 

Výstražné upozornenia (vety):

(H260) Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

(H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.

(H315) Dráždi kožu.

(H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

 

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

(P280) Noste ochranné rukavice.

(P223) Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadne zapáleniu.

(P312) Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Používajte biocídny výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

 

Kategórií:
Scroll to Top